Styrelsen

2020-2021


Ordförande: Ida Strömfors

Kassör: Jessica Koivunen

Sekreterare: Nadja Törnqvist​

Vaktmästare: Lukas Strömfors


Övriga styrelsemedlemmar

Nora Väglund
Vice Ordförande/Bidragsansvarig

Emma Ahlström
Bidragsansvarig

Stina Johansen
Bufféföreståndare

Juulia Tuominen
Bufféföreståndare

Anette Törnqvist
Bufféföreståndare

Hanna Lönnvik
Styrelsemedlem

Jasmine Malm
Styrelsemedlem

Ida Sydholm

Alex Antell
Styrelsemedlem

Anna Sjöström

Suppleanter

Andreas Strömfors
Mats Back
Nadia Väglund
Sara Hemming

 

Malax Ungdomsförening r.f.